Kipinän tiedote

30.11.2020

Tiedote kaikille Kajaanin Kipinän yleisurheiluryhmien urheilijoille ja huoltajille:

Kainuu on siirtynyt koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. Tartuntojen osuus testatuista henkilöistä on 1,3 prosenttia ja kokonaisilmaantuvuus yli 20 tapausta 100 000 asukasta kohti kahden viikon aikana. 

Kiihtymisvaiheessa ohjeet ja suositukset tiukkenevat. Urheiluharrastuksissa kuitenkin korostetaan lasten liikuntamahdollisuuksien turvaamista. Tämä tarkoittaa vanhempien osallistumisen minimoimista ja kontaktien vähentämistä harrastumistoimintaan liittyen. Kajaanin kipinän harrastustoiminnassa on huomioitava seuraavat seikat:

- Harrastustoimintaan osallistutaan ehdottoman terveenä.

- Kädet desinfioidaan aina Kajaanihallille tultaessa ja sieltä lähdettäessä.

- Harjoituksiin tullaan varusteet päällä ja suoraan pois (pukuhuoneita ei käytetä).

- Tarpeetonta kokoontumista vältetään.

- Saattajien ja huoltajien oleskelua tiloissa vältetään. Milloin tätä ei voida välttää, tulee saattajilla ja huoltajilla olla maskit päällä koko tilassa oleskelun ajan.

- Valmentajat käyttävät harjoituksissa maskia.

- Turvaetäisyyksien säilyttämistä korostetaan. 

- Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos mahdollisuuksien mukaan.

- Osa harrastuksista voidaan toteuttaa etänä tai omatoimisesti.

- Kisoissa noudatetaan viranomaisohjeita.

- Muutoksista ilmoitetaan pääsääntöisesti harrastusryhmäkohtaisilla WhatsApp- viesteillä.